Produkter Stäng
Meny Stäng

20 mm systemet

Uponor Golvvärmesystem 20 - när du gjuter nytt betonggolv eller i öppna träbjälklag

Med Uponor Golvvärmesystem 20 får du ett flexibelt system som med sitt 20 mm rör passar bäst till stora ytor/många rum. Systemet passar lika bra för träbjälklag, ingjutet i betong som vid flytande förläggning.

Vid träbjälklag läggs Uponor Golvvärmesystem 20 antingen med glespanel och golvvärmeplåtar ovanpå bjälklaget eller som golvvärmekassetter mellan bjälkarna. De täcks sedan på traditionellt sätt med vanliga 22 mm golvspånskivor eller golvplank.
Uponor Golvvärmesystem 20 kan också läggas på alla betonggolv oavsett storlek. Beprövade systemlösningar finns för olika typer av betonggolv och betongbjälklag. Golvvärmesystemet passar därför lika bra för egna hem och flerfamiljshus, som för stora idrottsanläggningar, sjukhus och andra offentliga byggnader. Systemet installeras normalt med c/c avstånd 300 mm mellan rören. I stora hallar som sporthallar, verkstäder och liknande lokaler med lågt värmebehov, kan man öka avståndet mellan rören till det dubbla i en inre zon 3-4 m från ytterväggarna.

För att underlätta läggningen av rören finns Uponor Rörhållarskena, som är specialtillverkad av en seg och slaghållfast polyeten för att passa våra Uponor pePEX rör 20 mm. Rörhållarsystemet består av multipler med c/c-avståndet 150 mm. Skenan håller rören på exakt avstånd och exakt nivå under ingjutningen. Uponor Rörhållarskena finns med hullingar för läggning på isolerskivor. Det är också vanligt att man najar rören mot armeringen.

Det är också möjligt att lägga golvvärmen flytande i Uponor Golvvärmeskiva. Golvvärmeskivan som består av polystyrenskivor med utfrästa spår för golvvärmeplåt och rör finns i tjocklek 30 mm.

Uponor Golvvärmesystem 20 levereras komplett med fördelarrör, färläggningsmaterial, reglerutrustning samt vid behov pump- och shuntgrupper.
Filtrera
Produkter Stäng