Produkter Stäng
Meny Stäng

Tips för rör och rördelar

När du använder gängtejp är grundregeln att först "refla" gängan med ett bågfilsblad. Därefter drar du varv efter varv med gängtejp, medsols. Räkna 1 varv per millimeter, dvs. R10-gänga = 17 varv, R15-gänga = 21 varv. Pressa ner tejpen mellan gängorna.

Mät storlekar med hjälp av skjutmått eller skiftnyckel och tumstock. Tänk på att plocka bort eventuella plastrester på röret.

För att kapa PEX-rör använd röravskärare, sekatör eller fintandad såg. Grada alltid ur rören efter de är kapade.

Vid frostrisk, montera alltid avtappningskran på lägsta punkt.

Tänk på att täta borrhål väl i våtrum. Använd våtrumssilikon.

Vid montering av PEM-slang, använd ej plastkoppling på sugsida. Plastkopplingar i främst avsedda för bevattning.

 

                   

 

Produkter Stäng