Produkter Stäng
Meny Stäng

Värmepumpar och tillbehör

Värmepumpar för vanliga hushåll använder värmekällor som luft, berggrund eller sjövatten. För stora värmepumpar kan industriell spillvärme användas (exempelvis till fjärrvärmesystem). I många fall används också en elpatron i kombination med värmepumpen för att stötta upp de dagar den inte får upp tillräcklig värme. Dessutom används någon form av varmvattenberedare för tappvatten.
Läs mer om olika värmepumpar längre ner på sidan!
Filtrera

Olika sorters värmepumpar


Den billigaste sortens värmepumpen är frånluftsvärmepump som återvinner värmen som lämnar huset genom ventilationen och återför den till husets värmesystem.

Ett annat alternativ är uteluftvärmepump. Denna finns av två varianter, luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump. Värmepumpen för luft-luft fungerar också ofta som luftkonditionering och kallas därför komfortvärmepump. Är komfortvärmepumpen rätt dimensionerad har den tillräcklig kapacitet att värma upp ett hus på ca. 100-150 kvm. Men det kräver att huset har en öppen planlösning och att utetemperaturen inte understiger 20 minusgrader.
Luft-vattenvärmepumpen värmer upp vattnet som används för att värma upp huset genom det vattenburna systemet, exempelvis radiatorer/element.

Bergvärmepumpen använder det vatten som finns nere i berggrunden för att generera värme. För att installera en bergvärmepump behövs ett 80-200 meter djupt hål, beroende på hur nära berget ligger och effekten på värmepumpen.

Ytjordvärmepump använder värmen som lagras i marken. För att utnyttja värmen effektivast bör en slang läggas ut över en yta av 400-600 kvm. och minst 0,6-1,5 meter under mark. Denna pump lämpar sig bäst för vattenhaltiga jordar och hus med hög energiförbrukning.

Sjövattenvärmepump fungerar på samma sätt som en ytjordvärmepump men kräver tillgång till vatten, exempelvis en sjö eller å som inte fryser.
Produkter Stäng