Produkter Stäng
Meny Stäng

Dimensionering radiatorer

Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer/element

Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är ca 35 W/m3, i rum med två ytterväggar ca 40 W/m3. Vid 1-rörssystem bör effekten för radiator 2 på slingan

multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07 x 1,07, för radiator 4: 1,07 x 1,07 x 1,07 o.s.v.

 

DT i tabellen nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C . Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.

 

Omräkningsskala till annat DT än 50° C.

 

 

Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen

Här hittar du alla våra radiatorer!

Produkter Stäng