Produkter Stäng
Meny Stäng

12 mm systemet

Uponor Golvvärmesystem 12 - när du renoverar trä eller betonggolv

Används med fördel i renovering av enstaka eller ett fåtal rum men kan givetvis läggas i hela hus. Systemet kan gjutas in i betong/sättbruk eller alternativt läggas flytande med golvvärmeskiva som i det fallet får en total bygghöjd på bara ca 25 mm.

På trägolv läggs Uponor Golvvärmesystem 12 direkt på det gamla golvet. Eftersom golvvärmerören bara är 12 mm i diameter, blir den totala höjningen av golvet inklusive ytskikt bara ca 25 mm.

Installationen är mycket enkel. Börja med att lägga ut golvvärmeskivorna varefter rören läggs utan skarvar i spåren. Ovanpå rören läggs en ångspärr och en lumppapp sedan det nya golvet.

På betonggolv blir den totala höjningen av golvet ca 30 mm. Rörhållarna monteras ovanpå det gamla betonggolvet, varefter rören läggs ut och gjuts in med avjämningsmassa. I ett våtrum läggs ett tätskikt ovan på avjämningsmassan. Det nya golvet läggs sedan i form av kakel, klinker eller plastmatta.

Uponor Golvvärmesystem 12 levereras normalt med rör, rörhållare eller golvvärmeskivor, fördelare, reglerutrustning samt pump- och shuntgrupper. Fram- och returledningar dras i en speciell matarskiva som också blir en aktiv del av värmesystemet.
Filtrera
Produkter Stäng