Produkter Stäng
Meny Stäng

17 mm systemet

Uponor Golvvärmesystem 17

Systemet som består av 22 mm golvvärmespånskivor som läggs ovanpå ett golvregelverk t ex på ett träbjälklag eller på ett befintligt golv. Spånskivornas spår täcks med golvvärmeplåt som ser till att sprida ut värmen jämnt över golvet. Ovanpå läggs som minst ett 7 mm laminatgolv.

Eftersom golvvärmespånskivan ger full bärighet på träbjälklag med normalt c/c-avstånd 600 mm behövs inget speciellt bärande undergolv. Något som gör att installationen går enkelt och snabbt.

Som övergolv är det möjligt att använda allt från 7 mm laminatparkett till plastmatta. Laminatparkett kan läggas direkt på golvvärmespånskivorna, medan plastmattan behöver ett slätare underlag, t ex 14 mm spånplatta.

Det är också fullt möjligt att lägga spånskivan ovanpå ett befintligt golv om man fräser vändspåren med Uponor Fräsmaskin istället för att använda sig av alternativet vändskivan med värmeplåt. Möjlighet med att fräsa spår finns också om man lägger golvvärmespånskivor på ett regelverk.

Uponor Golvvärmesystem 17 levereras normalt med golvvärmerör, golvvärmespånskivor, golvvärmeplåtar, fördelarrör, reglerutrustning samt eventuell pump- och shuntgrupp.
Filtrera
Produkter Stäng