Produkter Stäng
Meny Stäng
Hoppuppspridare / "Pop-up"
Pop-up-spridare för grönytebevattning. I viloläge ligger spridaren i marknivå, vilket gör att gräsklipparen lätt kör över spridarna. Vid vattenpådrag lyfter sig teleskopröret en bit över marken till driftsläge. OBS! Fungerar endast med rent vatten.
Produkter Stäng