Produkter Stäng
Meny Stäng

Villkor för fakturakunder

1. Rinkaby Rör AB (nedan nämnt RR) fakturerar kund med en kredittid på 30 dagar netto utan faktureringsavgift.

 

2. Krediten gäller tills vidare. Om kunden inte följer villkoren eller kundens förutsättningar förändras har RR rätten att omedelbart säga upp krediten.

 

3. RR förbehåller sig rätten att sätta kreditlimiten. Observera att satt kreditlimit kan ändras beroende på betalningsbeteende och inköpshistorik.

 

4. Alla förändringar som kan påverka kreditbedömningen såsom t.ex. förändring av kundens juridiska person skall meddelas RR.

 

5. Kundnumret som kunden tilldelas skall alltid användas för inköp i någon av våra butiker.

 

6. Kunden skall vid inköp i våra butiker i Rinkaby, Malmö eller Jönköping alltid underteckna följesedel och visa legitimation.

 

7. Betalning skall vara RR tillhanda senast förfallodagen. Om betalning inte inkommit i rätt tid, förbehåller sig RR rätten att skicka fordran till inkasso.

 

8. Äganderätten för sålda varor förbehålls RR tills dess att kunden till fullo betalt för varorna.

 

9. Kunden har 180 dagars returrätt från leveransdatum utan returavdrag på alla oanvända varor. Kunden betalar eventuell returfrakt. Vid skadat eller saknat emballage är returavdraget upp till 20 %. På alla beställningsvaror* är returavdraget 30 %. * Med beställningsvaror menas varor som normalt inte ingår i RR lagerförda sortiment och som måste specialbeställas i våra butiker.

 

10. RR står för skador som kan uppkomma under transport till kund. Synliga skador måste anmälas till chauffören/utlämningsstället direkt vi leverans/avhämtning. Därefter görs en reklamation på www.rinkabyror.se eller till vår kundtjänst på telefon 044- 22 54 90. Alla skador skall anmälas till RR inom sju (7) arbetsdagar.

Produkter Stäng