Produkter Stäng
Meny Stäng

Brunnar, betäckningar

Gårdsbrunn eller även kallad dräneringsbrunn används till att avleda dagvatten från fastigheters stuprör och dränering. I brunnen finns tre hål, varav två inlopp där det ena ansluts till dagvattenledningar från husets stuprör och det andra en ledning från husets dränering. Längre ner på dräneringsbrunnen (ca 600 mm nivå från botten) ansluts en ledning för att leda bort vattnet till kommunens avloppsnät eller till en stenkista, beroende på lokala förhållanden. Med en dräneringsbrunn skapas ett sandfång i botten som förhindrar igenslamning längre ned i systemet. Brunnen kan behöva tömmas på sand, slam etc vid behov.
Filtrera
Produkter Stäng