Alla priser inklusive moms

Hoppuppspridare / "Pop-up"

Pop-up-spridare för grönytebevattning. I viloläge ligger spridaren i marknivå, vilket gör att gräsklipparen lätt kör över spridarna. Vid vattenpådrag lyfter sig teleskopröret en bit över marken till driftsläge. OBS! Fungerar endast med rent vatten.

Dysspridare Hunter PS

För grönytebevattning. I viloläge befinner sig spridaren i marknivå, vilket gör att gräsklippare går fritt över. Vid vattenpådrag lyfter sig teleskopröret en bit över marken till d...
Läs mer
Artnr Typ  
8212 PS-04/10 D
8213 PS-04/15 D

Strålspridare Hunter PGJ

För grönytebevattning. I viloläge befinner sig spridaren i marknivå, vilket gör att gräsklippare går fritt över. Vid vattenpådrag lyfter sig teleskopröret en bit över marken till d...
Läs mer
Artnr  
8210

Strålspridare Hunter PGP

För grönytebevattning. I viloläge befinner sig spridaren i marknivå, vilket gör att gräsklippare går fritt över. Vid vattenpådrag lyfter sig teleskopröret en bit över marken till d...
Läs mer
Artnr  
8211

Injusteringsnyckel

Ingjusteringsnyckel för stålspridare PGP, PGJ. Nyckel för munstycke och inställning.
Läs mer
Artnr  
8214
Vi har även