TIPS TILL BADRUMMET

  • Att renovera ett badrum kräver ofta stora insatser, både tidsmässigt och ekonomiskt. Tänk noga igenom och planera inredningen så att den uppfyller alla behov och önskemål.
  • Byt wc-stol och spara både pengar och miljön! En gammal wc-stol kan spola ut 14-15 liter vatten per spolning och även spolknappen kan trilskas, vilket gör att vattnet rinner hela tiden. Nya och moderna wc-stolar har två spolvolymer, vilket gör att du kan spara mycket pengar. 
  • Immar fönster och speglar igen i badrummet för att det inte finns någon effektiv ventilation i badrummet? Då kan det vara en god idé att installera en fläkt som är fuktstyrd och som suger ut all fuktig luft från badrummet.
  • Står wc-stolen och rinner kan det bli en dyr historia. En billig lösning kan vara att byta ventilringen i cisternen.