TIPS FÖR VATTENUTKASTARE OCH BEVATTNING

  • Innan vintern och första frosten, kontrollera att utkastaren inte droppar. Om utkastaren droppar finns det risk att det bildas is i utloppet och att utkastaren fryser sönder.