Tips för rör och rördelar

När du använder gängtejp är grundregeln att först "refla" gängan med ett bågfilsblad. Därefter drar du varv efter varv med gängtejp, medsols. Räkna 1 varv per millimeter, dvs. R10-gänga = 17 varv, R15-gänga = 21 varv. Pressa ner tejpen mellan gängorna.

Mät storlekar med hjälp av skjutmått eller skiftnyckel och tumstock. Tänk på att plocka bort eventuella plastrester på röret.

För att kapa PEX-rör använd röravskärare, sekatör eller fintandad såg. Grada alltid ur rören efter de är kapade.

Vid frostrisk, montera alltid avtappningskran på lägsta punkt.

Tänk på att täta borrhål väl i våtrum. Använd våtrumssilikon.

Vid montering av PEM-slang, använd ej plastkoppling på sugsida. Plastkopplingar i främst avsedda för bevattning.