Purmo Kompaktradiatorer
Compact levereras med monterade sidoplåtar och toppgaller med barnsäker infästning. Alla PURMO radiatorer är ämnade för slutna vattenburna värmesystem.