Alla priser inklusive moms

Vattenburna radiatorer

Om ditt hus värms upp med hjälp av vattenburna värmesystem , dvs. att värmen pumpas runt med varmvatten, så kan du på ett smidigt sätt koppla på vattenburna radiatorer. Behöver du byta ut dina vattenburna element har vi ett brett sortiemnt.