Våra villkor för företagskunder

 

OBS! 30 dagar netto lämnas först efter, av oss, godkänd kreditprövning.

 

 

FAKTURAKUND
För företag och organisationer

Gäller för företag, kommuner, landsting och organisationer. Föreningar och stiftelser ombedsatt bifoga senaste, av revisor godkänd/senast reviderade, årsredovisning/årsbokslut.

 1. Rinkaby Rör (RR) fakturerar kund med en kredittid på 30 dagar utan faktureringsavgift.

 2. Krediten gäller tills vidare. Om kunden inte följer villkoren eller kundens förutsättningar förändras har RR rätt att omedelbart säga upp krediten.

 3. RR förbehåller sig rätten att sätta kreditlimit. Alla nya fakturakunder får en kreditlimit på 30.000 kr men denna limit kan ändras beroende på betalningsbeteende.

 4. Förändringar av kundens juridiska person ska meddelas RR.

 5. Kundnumret som kunden tilldelas ska alltid användas för inköp i våra butiker.

 6. Kunden ska vid inköp i våra butiker i Rinkaby, Malmö och Jönköping alltid underteckna följesedel och visa legitimation.

 7. Betalning ska vara RR tillhanda senast på förfallodagen. Om betalning inte inkommit i rätt tid har RR rätt att skicka fordran till inkasso.

 8. Äganderätten till sålda varor förbehålls RR till dess att kunden till fullo betalat för varorna.

 9. Kunden har 180 dagars returrätt från leveransdatum utan returavdrag på alla oanvändavaror. Kunden betalar returfrakten. Vid skadat eller saknat emballage är returavdraget upp till 20 %.
  På alla beställningsvaror är returavdraget 30 %. Med beställningsvaror menas varor som specialbeställs i våra butiker i Jönköping, Malmö och Rinkaby till kunden och som normalt inte ingår i vårt lagerförda sortiment.

 10. RR står för skador som kan uppkomma under transport till kund. Synliga skador måste anmälas till chauffören/utlämningsstället direkt vid leverans. Därefter görs en reklamation på www.rinkabyror.se eller till vår kundtjänst 044-22 54 90. Alla skador ska anmälas till Rinkaby Rör inom sju arbetsdagar.